Kyiv

Roman  Khaetsky
Location
Ukraine, Kyiv
Coach
Roman Khaetsky
Contact us
+38 (050) 281 61 93

Kyiv U-10 Team

Nikonenko Mykhaylo

Nikonenko Mykhaylo

Year of birth
2014
Category
Rating
Komar Valeriya

Komar Valeriya

Year of birth
2012
Category
Rating
Mukievska Anna

Mukievska Anna

Year of birth
2012
Category
Rating
Mukievska Yanina

Mukievska Yanina

Year of birth
2012
Category
Rating
Naida Arhip

Naida Arhip

Year of birth
2012
Category
Rating
Surkov Mykhailo

Surkov Mykhailo

Year of birth
2012
Category
Rating

Kyiv U-16 Team

Antonov Adriy

Antonov Adriy

Year of birth
2011
Category
Rating
Stasiv Eugenia

Stasiv Eugenia

Year of birth
2011
Category
Rating
Kuschenko Artem

Kuschenko Artem

Year of birth
2007
Category
Rating
Solovyov Volodymyr

Solovyov Volodymyr

Year of birth
2006
Category
Rating
Sokirko Sonya

Sokirko Sonya

Year of birth
2006
Category
Rating